Ressursid

Tutvu lähemalt!

Põhja-Euroopas on palju suurepäraseid näiteid rohetaristust. Kas oled tutvunud allolevate rohetaristu näidetega?

Helsingi

Rohelisest Rohelisem

Kuninkaantammi

Vauhtitie sademevee märgala

Tallinn

Putukaväil

Vormsi Park

Kopenhaagen

Klimakvarter

Tampere

Hiedanranta ja Vuores

Malmö

Skandinaavia haljaskatuste instituut

Stockholm

Kuninglik Sadam

Riia

Skanste

Ronakalns

Lahti

Rohekatus Heinola linnumajas

Sademevee majandamise strateegiad Hennalas

Käsiraamatus kirjeldatud näited (inglise keeles):

1. Koostöö ühisotsustamisega

2. Ühisprojekteerimine elanike reaktsioonide kaardistamise teel

3. Rohkem innovatsiooni läbi koostöö

4. Koostöö võimekuse suurendamiseks

5. Suurem loomingulisus läbi koostöö

6. Digitaalne kaasamine Helsingis (Kerro Kantasi)

7. Digitaalne kaasamine Tallinnas (AvaLinn)

8. Koostööliidu mudel

9. Huvirühmade kaasamine trammiliini koostööliitu

10. Elanike kaasamine elanikekogu kaudu

11. Koostöö kohalike väärtuste ja kestvuse suurendamiseks

12. Mitmerahvuseliste kogukondade kaasamine

13. Rohealategur linnaosadele

14. Huvirühmade kaasamine digilahenduse Her City abil 

15. Lilleniidu juhised huvirühmadele 

16. Kohaloome ajutise (rohe)taristu abil

17. Harivad mängud eri vaatenurkade tundmaõppimiseks

18. Roheala planeerimine elanike kaasamisega

19. Elanike küsitlus

20. Linnakliima sensorid

21. Kohaliku taimestiku kolmemõõtmeline andmebaas

22. Kommunikatsioon kolmemõõtmeliste mudelite abil

23. Nutikas ja puhas trammipeatus

24. Rohetaristu ja digilahenduste paindlik pilootprojekt

25. Kogukonnaaedade loomine koos huvirühmadega