Projektist

B.Greeni käsiraamat koostati B.Greeni projekti käigus, mille põhieesmärk oli leida uusi Läänemere piirkonna kliimasse sobivaid rohetaristu lahendusi. Samuti aitas projekt välja selgitada digivahendeid, mille abil neid lahendusi linnades planeerida ja ellu viia. Selleks käivitas B.Greeni projekt mitmeid temaatilisi avatud konkursse, mille tulemusena valminud rohetaristu lahendusi katsetati koostöös elanike ja ekspertidega nii Helsingis kui ka Tallinnas.

Projekti eesmärkide hulka kuulus ka osaluspõhise linnaplaneerimise eeliste alane suhtlus kõikide tasandite huvirühmadega, sealhulgas planeerijatega, otsustajatega ja elanikega. Parema planeerimisega saame muuta linnu rohelisemaks ja suurendada elanike heaolu.

B.Greeni projekt kestab 1. veebruarist 2020 kuni 31. detsembrini 2022 ning seda koordineerib Forum Virium Helsinki. Projekti partnerid on Helsingi linn, Tallinna linn ja Stockholmi Keskkonnainstituudi Tallinna Keskus (SEI Tallinn).

Projekti rahastab Kesk-Läänemere programm, mis toetab piiriüleseid koostööprojekte Eesti, Soome, Rootsi ja Läti partnerite vahel.